Công thức mobile:

 1. Tính từ top (góc trên cùng của đoạn mẫu) tới left (góc bên trái của đoạn mẫu), phần tử nào có top nhỏ hơn thì sang mobile sẽ xếp trước, top lớn hơn thì xếp sau. Nếu top bằng nhau thì xét tới left, phần tử nào có left nhỏ hơn thì xếp trước, left lớn hơn xếp sau
 2. Sang mobile, các phần tử tự động căn giữa
 3. Chỉ có lần đầu tiên chuyển qua mobile với Landingpage tạo mới và chưa có mobile trước đó (với giao diện mẫu hay đoạn mẫu mẫu đều có mobile từ trước, chuyển qua mobile không được tính là lần đầu) thì dữ liệu 2 bên cân bằng nhau, sau đó 2 bản desktop mobile là 2 bản tách biệt nhau
 4. Để chỉnh sửa mobile nhanh hiện đang có các nút:
 • Nút “Sắp xếp lại giao diện mobile” ở trên Header: Vừa cập nhật mới từ desktop sang mobile, vừa sắp xếp lại giao diện mobile theo công thức.
 • Nút “sắp xếp lại đoạn mẫu” sắp xếp lại những phần tử đang có của đoạn mẫu trên mobile theo công thức mobile.
 • Nút “tải lại giao diện từ desktop sang mobile”: cập nhật giao diện mới từ desktop sang mobile của đoạn mẫu được chọn
 • Nút “Ẩn đoạn mẫu” ẩn đoạn mẫu không cần thiết bên bản mobile.
 • Nút “Hiện phần ẩn” ở trên Header, hiển thị lại các phần tử hay đoạn mẫu đã bị ẩn, muốn hiển thị lại thì click vào phần tử sẽ có nút hiển thị lại.
 • Nút “ẩn phần tử”: ẩn bớt phần tử/nhóm/hình hộp mà sang mobile thấy không cần thiết.
 • Muốn cập nhật 1 đoạn thêm ở desktop sang mobile thì cần click vào nút “Sắp xếp lại giao diện mobile” ở trên Header.
 • Muốn cập nhật mới 1 phần tử trong 1 đoạn mẫu, click vào nút “tải lại giao diện từ desktop sang mobile” tại đoạn mẫu đó

Lưu ý: Khi sử dụng nút “Sắp xếp lại giao diện mobile” thì sẽ tự động cập nhật giao diện mới từ desktop sang mobile và sắp xếp lại theo công thức mobile của NovaonX Landingpage, những gì bạn tự sắp xếp sẽ bị mất hết.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply