Để có 1 bản Landingpage đẹp bên mobile thì bạn cần làm đẹp ở bản desktop trước. Năm bước dưới đây sẽ giúp bạn tạo được 1 Landingpage đẹp:

Bước 1: Tạo nhóm Landingpage: nghĩa là bạn cần tạo nhóm các phần tử mà bạn muốn khi sang mobile giữ nguyên thứ tự sắp xếp.

Bước 2: Thêm phần tử vào hình hộp: Bản chất hình hộp là nhóm tự động, thay vì thao tác tạo nhóm, chỉ cần kéo thả các phần tử bạn muốn giữ nguyên thứ tự sắp xếp vào hình hộp.

Bước 3: Sử dụng nút “Sắp xếp lại giao diện mobile”

Bước 4: Sử dụng nút “Tải lại giao diện mobile từ desktop”

Bước 5: Sử dụng nút ẩn/hiện mobile. Trong đó:

  • Nút ẩn mobile: được sử dụng trong trường hợp bạn không muốn phần đó hiện trong giao diện mobile nhưng vẫn hiện trên giao diện desktop
  • Nút hiện mobile: hiện các phần tử trên cả 2 giao diện

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply