Mục đích: So sánh 2 hay nhiều Landingpage cùng loại để chọn ra 1 bản Landingpage có tỉ lệ chuyển đổi tốt nhất dưới dạng các biểu đồ (biểu đồ cột và biểu đồ đường)

Để sử dụng tính năng này bạn cần làm các bước sau:

Bước 1: Tạo 1 Landingpage tạm gọi là A

Bước 2: Nhân bản Landingpage A để chỉnh sửa hoặc tạo mới 1 Landingpage khác hoàn toàn với A, được gọi là B.

Bước 3: Xuất bản và chạy quảng cáo cả 2 bản Landingpage đó, trong vòng 3-5 ngày, tối đa 1 tuần.

Bước 4: Theo dõi các chỉ số của 2 Landingpage với tính năng Landingpage analytics

Vào analytics ở trang dashboard, chọn 2 Landingpage A và B cần so sánh để so sánh các chỉ số thu được sau thời gian chạy quảng cáo

Bước 5: Chọn ra 1 Landingpage có chỉ số tối ưu nhất.

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply