• Nội dung của nút bấm
  • Kiểu (chữ, cỡ chữ, độ rộng viền, kiểu viền, loại font), màu (màu chữ, màu nền, màu viền), hiệu ứng của nút bấm
  • Gắn liên kết: số điện thoại, link ngoại trang, đoạn mẫu, pop-up
  • Mã theo dõi

Bước 1: Click vào nút bấm chọn gắn liên kết, hiệu ứng động hoặc chỉnh sửa

Bước 2: Khi chọn chỉnh sửa, trên thanh header lúc này sẽ hiển thị ra thanh công cụ cho phép bạn chỉnh sửa nút bấm

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply