Hiện tại NovaonX Landingpage cho phép thêm pop-up khi vào trang và thoát trang, thêm pop-up ở  nút CTA với thao tác click vào Pop-up trên thanh Header.

Thực hiện theo những thao tác sau:

Bước 1: Chọn đoạn mẫu mà bạn muốn chèn pop-up

Bước 2: Chọn nút pop-up ở trên thanh Header

Bước 3: Chọn pop-up trắng/pop-up mẫu mà bạn muốn chèn và click sử dụng

Bước 4: Thiết kế lại pop-up tùy ý: nội dung, kiểu (màu, viền, độ rộng, bo góc,…) và trạng thái của pop-up

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply