NovaonX Landingpage cho phép bạn thêm và chỉnh sửa những loại phần tử sau:

 • Đoạn mẫu
 • Ảnh
 • Văn bản
 • Nút bấm
 • Hình khối
 • Biểu tượng
 • Form
 • Slideshow
 • Nút thu lead
 • Công cụ
 • Pop-up
 • Cài đặt web và mã theo dõi sự kiện

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply