• Mã theo dõi sự kiện (Tracking) giúp bạn thiết lập các công cụ để đo lường và theo dõi các hành động của khách truy cập vào trang Landingpage.

Ví dụ như: đo lường số lượng người hoàn thành form, số lượng người click vào một nút bấm nào đó. Bạn muốn đo lường bằng công cụ nào thì chỉ cần điền ID tài khoản của các công cụ đó.

  • Facebook Pixel là công cụ hỗ trợ nhà quảng cáo của Facebook. Khi tích hợp thì Facebook Pixel sẽ giúp bạn thu thập thông tin của khách truy cập, đếm số lượng và sử dụng thông tin đó để chạy quảng cáo trên Facebook.
  • Google Analytics là công cụ đo lường mạnh mẽ của Google, giúp bạn theo dõi các hoạt động của người dùng trên website của bạn.

 

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply