4 loại quản lý liên kết:

  • Số điện thoại: cho phép nhập số điện thoại cho nút bấm đó. Khi click vào nút này, hệ thống sẽ hiển thị ra 1 pop-up để khách hàng có thể gọi đến số điện thoại mà bạn đã thiết lập cho nút bấm đó.

  • Liên kết ngoài: bạn có thể dán 1 link website cho nút bấm để khi khách hàng click vào sẽ tự động chuyển sang trang đó
  • Liên kết nội trang: bạn có thể tạo nút bấm có tiêu đề của 1 đoạn mẫu để khi click vào nút bấm đó sẽ tự động được đoạn mẫu mà bạn muốn
  • Pop-up: bạn có thể tạo liên kết giữa nút bấm với pop-up để khi click vào nút bấm đó, pop-up sẽ được mở ra

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply