Để khắc phục việc share lên facebook không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ, bạn cần làm những bước sau:

Bước 1: Bạn vào trang khắc phục lỗi của facebook https://developers.facebook.com/tools/debug/

Bước 2: Nhập tên miền Landingpage

Bước 3: Click vào debug

Bước 4: Click vào “Thu thập lại” đến khi hiện ảnh chia sẻ đúng ở bên dưới

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply