CÁCH 1: 

Bước 1: Vào Facebook Messenger hoặc Subiz, lấy đoạn mã script cho phép nhúng vào trang web khác. Tùy vào mỗi bên livechat mà có cách lấy mã  khác nhau.

*Lưu ý: Vì lý do bảo mật, livechat sẽ chỉ hiển thị  khi được tải trên miền mà bạn đã đưa vào danh sách hợp lệ.

Bước 2: Vào trang Landingpage mà bạn muốn gắn livechat vào.

Bước 3: Nhìn lên thanh Header, chọn “Cài đặt” -> “Thêm mã vào trước thẻ head” hoặc “Thêm mã vào trước thẻ body” rồi đưa đoạn mã bạn copy từ bên livechat đưa vào. Tùy vào từng bên livechat yêu cầu đưa đoạn mã vào các vị trí Header hoặc body.

Bước 4: Xuất bản Landingpage và kiểm tra xem livechat đã hoạt động chưa.

CÁCH 2: Sử dụng “Nút thu lead” của Landing Page

Bước 1: Ấn chọn “Nút thu lead” ở trên thanh Header. Cài đặt “Nút thu lead” bằng cách click vào biểu tượng và chọn “Cài đặt”.

Bước 2: Chọn biểu tượng Messenger và click chọn “Kết nối tới Facebook Messenger”.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply