• Phải group lại các cụm cần giữ nguyên bố cục.
  • Không sử dụng những thiết kế không cân xứng, vì khi đưa lên bản mobile thiết kế sẽ không được đẹp và hiển thị như mong muốn

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply