Theo công thức Mobile mà NovaonX Landingpage xây dựng:

  • Lần đầu tiên chuyển từ desktop sang mobile, bản mobile sẽ đồng bộ như bản desktop
  • Từ lần thứ 2, khi chuyển từ desktop sang mobile, hệ thống sẽ không đồng bộ
  • Nếu bạn muốn đồng bộ desktop và mobile hãy click “Sắp xếp lại giao diện mobile”. Nếu bạn muốn thay đổi các phần từ theo từng đoạn mẫu click biểu tượng “tải lại giao diện mobile từ desktop” thuộc thanh biểu tượng bên phải của đoạn mẫu đó

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply