Để di chuyển đồng thời nhiều phần tử cùng 1 lúc, cần nhóm (group) các phần tử lại với nhau.

Bước 1: Kéo chuột để lựa chọn các phần tử mà bạn muốn tạo nhóm.

Bước 2: Click vào biểu tượng “nhóm” để nhóm các phần tử đó lại với nhau

Nếu muốn hủy nhóm đó đi, bạn click vào nhóm đó, sau đó click vào biểu tượng “hủy nhóm” để hủy nhóm.

Was this article helpful to you?

linh

Leave a Reply