Các bộ lọc trong quản lý hội thoại

Các bộ lọc trong quản lý hội thoại

Tính năng Quản lý hội thoại của NovaonX Chatbot cho phép lọc hội thoại theo các tiêu chí sau: Tất cả: Bao gồm tất cả các tương tác với trang gồm tin nhắn, bình luận Chỉ hiển thị tin nhắn: … Continued
Quản lý tất cả các hội thoại với bộ lọc thông minh

Quản lý tất cả các hội thoại với bộ lọc thông minh

Tính năng Quản lý tương tác của NovaonX Chatbot cho phép quản lý tất cả tin nhắn, bình luận trên trang. Hệ thống sẽ mặc định coi mỗi bình luận, tin nhắn đến trang của bạn là 1 hội thoại. … Continued
Đăng ký/Kích hoạt

Đăng ký/Kích hoạt

Đăng ký sử dụng Chatbot Trên trình duyệt web, bạn truy cập vào website https://chatbot2.novaonx.com để truy cập trang chủ của NovaonX Chatbot. B1: Trên trang chủ, click [Dùng thử miễn phí] -> Một pop up sẽ xuất hiện B2: … Continued