Tính năng Quản lý tương tác của NovaonX Chatbot cho phép quản lý tất cả tin nhắn, bình luận trên trang. Hệ thống sẽ mặc định coi mỗi bình luận, tin nhắn đến trang của bạn là 1 hội thoại. Từ đó có thể gắn thẻ hội thoại cho cả tin nhắn và bình luận đến trang của mình để phục vụ cho việc lọc, quản lý sau này. Quản lý tương tác của Chatbot cho phép quản lý các cuộc hội thoại dễ dàng hơn với các ưu điểm sau:
  • Nhiều bộ lọc: lọc theo thẻ hội thoại, tính năng lọc các hội thoại (9 bộ lọc)
  • Gắn thẻ hội thoại để phân loại hội thoại/khách hàng
  • Gắn thẻ khách hàng
  • Tự động lưu số điện thoại của khách hàng khi khách hàng để lại trong cuộc hội thoại
  • Gắn kịch bản chăm sóc cho từng khách hàng cụ thể
  • Tạo và sử dụng câu trả lời nhanh
  • Chọn ảnh để gửi cho khách hàng dễ dàng với kho ảnh đã lưu trữ từ trước đó
  • Cho phép thêm trường thông tin khách hàng
  • Các thao tác hỗ trợ soạn thảo khác

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply