Tính năng Quản lý hội thoại của NovaonX Chatbot cho phép lọc hội thoại theo các tiêu chí sau:
  • Tất cả: Bao gồm tất cả các tương tác với trang gồm tin nhắn, bình luận
  • Chỉ hiển thị tin nhắn: bao gồm tất cả các tin nhắn tương tác với trang
  • Chỉ hiển thị bình luận: bao gồm tất cả các bình luận tương tác với trang
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại chưa đọc: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận chưa đọc
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại có số điện thoại: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận có số điện thoại
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại không có số điện thoại: bao gồm tất cả các tin nhắn/bình luận không có số điện thoại
  • Chỉ hiển thị cuộc hội thoại chưa trả lời: bao gồm tất cả tin nhắn/bình luận chưa trả lời
  • Lọc theo ngày gửi tin nhắn cuối cùng: bao gồm tất cả tin nhắn/bình luận theo ngày xác định được chọn
  • Lọc theo post: Lọc ra tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến bài viết mà bạn đã chọn

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply