Tính năng này cho phép gộp hai (2) hay nhiều fanpage với nhau trên một trên một màn hình mà không làm thay đổi tương tác giữa khách hàng và bạn. Giúp bạn dễ dàng quản lý khi có nhiều fanpage tương đương nhau

Thao tác để gộp trang:

Bước 1: Click vào tên fanpage ở góc trên bên phải màn hình Quản lý hội thoại Bước 2: Click vào  [Thêm chế độ gộp trang]

Bước 3: Tích chọn các fanpage mà bạn muốn gộp với nhau Bước 4: Sửa tên Chế độ gộp trang (nếu muốn) Bước 5: Click [Bắt đầu gộp trang]

Để hủy gộp trang, bạn click vào tên fanpage ở góc trên bên phải, sau đó click [Sửa] ở chế độ gôp trang mà bạn muốn hủy, click [Hủy gộp trang]. Hoặc bạn có thể thêm fanpage/bỏ fanpage bằng cách tích chọn lại fanpage muốn thay đổi và click [Lưu].

Lưu ý: Khi các trang đã gộp trang, bạn vẫn có thể chọn riêng để quản lý tương tác riêng

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 2 tính năng Tự động trả lời bình luận và Tự động inbox khách hàng để quản lý hội thoại nhanh và dễ dàng hơn. (Xem chi tiết)

Was this article helpful to you?

lan

Leave a Reply