Cài đặt luôn hiển thị hội thoại chưa đọc lên đầu danh sách hội thoại

Cài đặt luôn hiển thị hội thoại chưa đọc lên đầu danh sách hội thoại

Để thiết lập cho các hội thoại chưa đọc được đẩy lên đầu danh sách hội thoại, bạn thiết lập theo các thao tác sau. Bước 1: Click vào “Cài đặt”  Bước 2: Chọn “Cài đặt chúng” Bước 3: Điều … Continued